A-A+

殷仲容书法欣赏【马周碑/褚亮碑】隶法稍带篆

2010年12月18日 其他名家书法欣赏 暂无评论 阅读 995 views 次
摘要:

唐代殷仲容书法欣赏,褚亮碑书法多方古妍丽,马周碑书法多工整精细,且稍带篆书风味,结体和章法都显得严整规矩,一笔不苟。

书法欣赏【马周碑】

书法欣赏【马周碑】

    唐代书法家殷仲容《马周碑》书法风格与褚亮碑略同,然褚亮碑多方古妍丽,此碑多工整精细,且稍带篆书风味,结体和章法都显得严整规矩,一笔不苟。书法欣赏。唐承汉魏之后,隶书宏伟,犹有古法。唐初欧、虞、褚、薛,惟欧阳询兼工此体。高宗、则天二朝,工此书者殷仲容、贾膺福、卢藏用、郭谦光接踵而起。殷仲容《马周碑》,上元三年立。碑身首高 358厘米,下宽116厘米,厚39厘米。碑额篆书阳刻"大唐故中书令高唐马公之碑。"碑文八分隶书,共37行,满84字。据宋赵明诚《金石录》载,为许敬宗撰文,殷仲容隶书。

书法欣赏【禇亮碑】

书法欣赏【禇亮碑】

    殷仲容《禇亮碑》书法结体方古,端妍细劲,既蕴藏汉魏的凝重与质朴,又体现了隋唐以来的妍丽与规整。碑额书法以篆为主,篆中有隶,然与《秦诏版》中的篆书兼隶书却不相同,书法劲峭妍美,方圆并用,结体为篆,运笔又多为隶,相得益彰,妙不可言。《禇亮碑》约高宗在位时立。碑额篆体兼隶阴刻"大唐禇卿之碑",传为唐太宗书,碑文撰者不详,传为殷仲容书。禇亮,字希明,禇遂良之父,秦王府十八学士之一,太宗时为散骑常侍(从三品),贞观二十一年病亡,赠太常卿,谥曰康。两《唐书》有传。昭陵碑林诸多碑石,碑额凡乎同类,或官、爵、勋、谥并称,或以身份官位尊称,惟该碑额爱利润留成"褚卿"。褚亮亡时,次子遂良为相,为太宗所重,又与太宗为书友,求太宗御书亡父碑额,不为难事。太宗酷爱书法,工真、行草、飞白。褚亮碑为八分隶书。书法视频

    唐代书法家殷仲容工写貌及人物、花鸟,妙得其真,亦边鸾之次。或用墨色如兼五采。善画人物、工写貌,擅长用墨,浅深浓淡,如兼五彩,为水墨画之先驱。书法兼篆隶。武则天深爱其才,官至申州刺史。善书、画,工篆、隶,题署尤精。尝书汴州安业寺额,京师裒义、开业、资圣寺,东京太仆寺,灵州神马观额,皆精妙旷古。流杯亭侍宴诗,贞元中汝州刺史陆长源以为仲容书。陈郡长平今河南西华人,初唐著名画家殷令民之子,颜真卿之舅祖。历官秘书郎、戎马兵曹、礼部郎中等。善篆、隶,尤精于榜书题额。窦泉《述书赋》称:“殷公、王公(王知敬),兼正兼署。大乃有则,小非无据,麒麟将腾,鸾凤欲翥。题二榜而迹在,叹百川而身去。”又注称其“奕世工书,尤善书额,官至礼部郎中。书汴州安业寺额,京师裒义、开业、资圣寺、东京太仆寺、灵州神马观,额皆精妙旷古”。颜真卿《颜元孙碑》也有“仲容以能书为天下所宗,人造请者笺盈几”之语。传世书迹有《褚亮碑》、《武氏碑》、《马周碑》以及《诸王题名》等,皆隶书。

更多书法欣赏

标签:

给我留言